Vanwege het coronavirus wordt de Dodenherdenking op 4 mei aangepast en zijn alle festiviteiten rond 75 jaar Bevrijding op dinsdag 5 mei afgelast. Er wordt bezien of de activiteiten doorgeschoven kunnen worden naar volgend jaar.

 

 

5 Mei 2020 vieren we 75 Jaar Vrijheid in heel Nederland.Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar is keihard om gevochten en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds, overal in de wereld. Het is goed om nu, 75 jaar na het einde van WO II, hierbij stil te staan en zeker te proberen die vrijheid door te geven aan de generaties na ons. Sommigen zeggen dan ook "Vrijheid is geen recht maar een plicht".

De Stichting Goudse Veteranendag en de Stichting 4 en 5 mei Gouda hebben samen de organisatie en coordinatie van de festiviteiten rondom 4 en 5 mei voor hun rekening genomen.

Op deze pagina informeren wij u over het programma van beide stichtingen met vermelding van globale tijdstippen. Deze pagina blijft aan wijzigingen onderhevig tot het laatste moment. Ook de Gemeente Gouda informeert vanaf nu over alles wat er te doen is en verwijst hierbij naar de diverse websites van de deelnemende organisaties. Naast de website www.gouda.nl/75jaarvrijheid heeft de gemeente Gouda ook een Facebookpagina en een Twitteraccount geopend.Dus u hoeft niets te missen.

 

 • In de aanloop naar 5 mei zal op 1, 2 en 3 mei een aangrijpend theaterstuk worden opgevoerd op het terrein van de Firma Bunnik, naast het spoor. Voor alle bijzonderheden verwijzen we u naar www.overlevenisherinneren.nl

 
 • Op 4 mei zal na de dodenherdenking een fakkeloptocht worden gehouden naar de Goudse Schouwburg. Hier zal in het kader van "Theater Na De Dam" door De Theatertroep het stuk "Opgediept" van Judith Herzberg worden opgevoerd.

 
 • Op 5 mei vinden allerlei activiteiten plaats op diverse locaties in de binnenstad en op de Markt. Meerdere deelnemende organisaties hebben een programma opgezet. Voor deze activiteiten verwijzen wij u naar de bovenstaande website van de gemeente. Hier vind u tevens een link naar de websites van deze deelnemende organisaties. Wij zullen ons op deze pagina beperken tot de activiteiten van de Stichting 4 en 5 mei en de Stichting Goudse Veteranendag.

De dag vangt aan met een stadsmars (om 09.45 uur) vanaf Klein Amerika naar de Markt. De vlaggen van alle nationaliteiten die in Gouda zijn vertegenwoordigd zullen in deze mars worden meegedragen, evenals het vrijheidsvuur dat door atleten van AV Gouda in Wageningen is opgehaald. De burgemeester zal in deze mars meelopen. 

 

Op de Markt

 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur
 • Welkomswoord door de voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei en uitleg over het programma.
 • Hijsen van de Nederlandse driekleur, de Goudse vlag en de Veteranenvlag onder het spelen van het Wilhelmus door Gouda´s Harmonie De Pionier.
 • Het vrijheidsvuur wordt aangeboden aan de burgemeester die daarna de vredesvlam zal ontsteken.
 • De burgemeester van Gouda en Oberburgemeister van Solingen zullen een toespraak houden.
 • De Stadsdichter en de Jeugdstadsdichter dragen hun vrijheidsgedicht voor.
 • Hierna dragen leerlingen van de basisschool hun zelfgeschreven gedicht voor.
 • De vlaggendragers plaatsen tot slot alle landenvlaggen op het ´schavot´ van het Stadhuis.
 • Einde officiele opening van Bevrijdingsdag-Veteranendag

 

Vanaf 11.00 uur

 • Concert van Gouda´s Harmonie De Pionier met het popkoor Prestige Gouda.
 • Aansluitend een optreden van de Gouwe Big Band.
 • Widebrazz treedt op met het repertoire van de in 1945 opgerichte kapel De Bietenbouwers.
 • Als laatste muziekactiviteit treedt de Saxofoonschool op.
 • Voor de jeugd zijn diverse attracties aanwezig, zoals onder andere een stormbaan en een klimwand.
 
                                 
 
 
 

In gebouw Arti Legi

 
Vanaf 11.000 uur
 • Interactieve tentoonstelling over alle missiegebieden waar de Nederlandse veteranen actief zijn geweest.
 • Doorlopende DVD show over de missies.
 • Lezing van Dhr. Hans Suijs (tijdstip is nog niet bekend)
 

In de Burgerhal

 

Vanaf 11.00 uur

 • Daten met veteranen
 • Doorlopende DVD show Helden
 • Opstelling Wall of Honour. Alle bezoekers krijgen een witte anjer die zij op de `muur` kunnen prikken met een boodschap.
 
 

Naast deze activiteiten van de beide stichtingen is er een aantal activiteiten in de Sint Janskerk en rondom de kerk, zoals een vrijheidsmaaltijd. Voor deze en overige programma´s verwijzen wij graag naar de bovenaan genoemde website van de Gemeente Gouda.