ANBI gegevens

ANBI 

 

Stichting Goudse Veteranendag is een ANBI. Hieronder vindt u onze gegevens:

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • a. het op indirecte en directe wijze bevorderen en uitdragen van erkenning, aandacht en waardering van de samenleving voor de Goudse veteranen en veteranen uit de randgemeenten, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse veteranendag voor de veteranen en de inwoners van de respectievelijke gemeenten, het geven van voorlichting en ontplooien van publicitaire activiteiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • b. Het verwerven van fondsen en het vinden van sponsoren om het onder subparagraaf gestelde mogelijk te maken.

Algemene gegevens

 •     Naam ANBI: Stichting Goudse Veteranendag
 •     Ook bekend als: Stichting Goudse Veteranendag
 •     Telefoonnummer: 0182-528228
 •     KvK: 52437108
 •     RSIN/Fiscaalnr: 850444469
 •     E-mail: goudseveteranendag@gmail.com
 •     Adres: Wijdstraat 21
 •     Postcode: 2801 KA
 •     Woonplaats: Gouda

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

R.P.M. Marchand, voorzitter
J. van der Werken, secretaris
P.F. van Waart, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten

Vanaf de oprichting in 2011 heeft de stichting elk jaar namens de Gemeente Gouda een veteranendag georganiseerd die ook toegankelijk was voor de Goudse bevolking. 2012 Was het lustrumjaar daar de stichting vanaf 2008 als werkgroep Goudse Veteranendag optrad. Deze dag werd extra muzikaal opgeluisterd met een Taptoe op de Goudse Markt. In 2013 werd de veteranendag gecombineerd met de Goudse Houtmansplantsoen concertreeks.

Financiële verantwoording

Met uitzondering van het lustrumjaar 2012 heeft de stichting uitsluitend gewerkt met een subsidie van de Gemeente Gouda en werden niet actief fondsen geworven.
Voor het lustrumfeest in 2012 zijn enkele sponsoren bereid gevonden een financiële bijdrage te leveren. Een staat van baten en lasten en een toelichting daarop is desgewenst opvraagbaar.