75 Jaar Vrijheid

31-01-2021 14:51
De besturen van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda en de Stichting Goudse Veteranendag hebben helaas moeten besluiten om het uitgestelde programma van activiteiten in het kader van 75 Jaar Vrijheid in 2020 ook niet in 2021 uit te voeren.De nog steeds van kracht zijnde rijksmaatregelen in het kader van het bestrijden van het Coronavirus maken het onmogelijk om het integrale programma van 5 mei 2020 nu ook weer op te pakken. Vastgesteld moet helaas worden dat deze overheidsmaatregelen en het ontbreken van een bijzondere vrije dag voor iedereen op 5 mei 2021, ons parten spelen om gezamenlijk een feestprogramma aan de Goudse bevolking te kunnen presenteren.
Beide besturen spreken de wens uit dat in 2025 wederom gezamenlijk een fantastisch programma voor de stad Gouda zal kunnen worden opgezet.