Nieuws

Veteranen vertellen

11-01-2023 00:00
Het Goudse Veteranennetwerk heeft het idee opgepakt om Goudse veteranen, jong en oud en die dat willen, hun verhaal te laten vertellen en deze verhalen periodiek te laten publiceren in de Goudse Post. De interviewers zijn de veteranen Harry van den Brink en Marien Klein. Als eerste gingen zij op...

Veteranenborrel

03-11-2022 15:05
De burgemeester van Gouda en het Vetranennetwerk Gouda nodigen alle Goudse veteranen uit voor een veteranenborrel op 18 november van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Gouds Glas, Markt 40 te Gouda. Aanmelden voor de borrel kan via goudseveteranendag@gmail.com of via richmarchand2@gmail.com

Expositie en Film "Helmen vol verhalen"

03-11-2022 14:58
Uitnodiging expositie en filmavond ZH veteranen.pdf (150180) Namens de commissaris van de Koning, Jaap Smit, informeer ik u graag over bijgaande uitnodiging voor Zuid-Hollandse veteranen. Het betreft een uitnodiging voor een foto-expositie en filmavond op het provinciehuis speciaal voor...

Veteranenbijeenkomst 16 september 2022

26-08-2022 14:25
Gouda heeft dit jaar 750 jaar stadsrechten. Het feestjaar eindigt met een grote finale op 15, 16 en 17 september. Ook de Goudse veteranen kunnen hiervan meegenieten. Daarom organiseert de stichting op 16 september een bijeenkomst in de societeit de Reunie aan de Oosthaven 17 in Gouda. Aanvang 16.00...

Goudse Veteranenbijeenkomst

09-08-2021 15:07
Op vrijdag 3 september 2021 vindt op het terrein van Goudasfalt een eerste bijeekomst plaats van het nieuw opgerichte Veteranennetwerk. Hierbij zijn alle Goudse veteranen vanaf 16.00 uur van harte welkom met gezin. Indien je interesse hebt kun je je tot uiterlijk 28 augustus aanmelden via het...

Opening anjerperk

10-07-2021 14:37
Op 3 juli 2021 werd in het Houtmansplantsoen in Gouda het anjerperk officieel geopend . De voorzitter van de Stichting Goudse Veteranendag mocht samen met kinderwethouder Noor Klein, dochter van majoor Marien Klein, het officiele bord plaatsen. Onder toeziend oog van burgemeester Pieter Verhoeve en...

Anjerperk

05-03-2021 17:45
Op donderdag 4 maart 2021 is in het Houtmanplantsoen in Gouda een anjerperk aangelegd door zorg van de Gemeente Gouda. Vanwege de coronamaatregelen kon slechts een zeer beperkt groepje aanwezig zijn met in achtneming van deze maatregelen. Vier veteranen hebben geholpen bij het planten, te weten:...

75 Jaar Vrijheid

31-01-2021 14:51
De besturen van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda en de Stichting Goudse Veteranendag hebben helaas moeten besluiten om het uitgestelde programma van activiteiten in het kader van 75 Jaar Vrijheid in 2020 ook niet in 2021 uit te voeren.De nog steeds van kracht zijnde rijksmaatregelen in het kader...

75 Jaar Vrijheid opgeschort

23-03-2020 14:14
Vanwege het coronavirus wordt de Dodenherdenking op 4 mei aangepast en zijn alle festiviteiten rond 75 jaar Bevrijding op dinsdag 5 mei afgelast. Er wordt bezien of de activiteiten doorgeschoven kunnen worden naar volgend jaar.

75 Jaar Vrijheid. Muzikale aftrap naar bevrijdingsfeesten.

20-01-2020 14:33
Muzikale aftrap naar bevrijdingsfeesten     Door Marianka Peters Dit jaar staat in het teken van 75 jaar Bevrijding van Gouda. In aanloop naar het hoogtepunt op 5 mei worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavond 31 januari wordt de aftrap voor alle...
1 | 2 >>