Over Ons

Historie

De eerste Goudse Veteranendag werd in 2008 georganiseerd. De toenmalige Werkgroep Veteranendag 'haakte aan' bij de concertreeks van de Stiching Evenementen Gouda, in het Houtmansplantsoen. Na deze succesvolle première werd deze formule eveneens toegepast in 2009 en 2010. De werkgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van de organisatie van de Stichting Evenementen Gouda, maar was sterk afhankelijk van financiële middelen van de stichting en subsidie van de Gemeente Gouda

Dit was voor de werkgroep de reden om, mede in het licht van de bezuinigingsronde binnen de Gemeente Gouda, het initiatief te nemen tot het oprichten van een eigen Stichting Goudse Veteranendag.

Werkzaamheden

De Stichting Goudse Veteranendag stelt zich ten doel elk jaar een veteranendag te organiseren en deze ruim in de publiciteit te brengen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en zo veel mogelijk veteranen hierbij te betrekken.

Zij wil deze dagen aantrekkelijk maken door het publiek kennis te laten nemen van materieel en uitrusting waarmee de veteranen hun missie hebben uitgevoerd.

Tevens biedt zij aan voorlichting te (laten) geven over het doel van de veteranendag en indien gewenst en mogelijk presentaties te verzorgen met betrekking tot de diverse missies. Hiermee hoopt zij het draagvlak voor de veteranendag te vergroten.

Budget

De Stichting Goudse Veteranendag beschikt niet over een eigen budget en is afhankelijk van sponsoring door derden. Dit kan worden gerealiseerd door donateur van de stichting te worden of door het doen van een eenmalige bijdrage als u de veteranen een warm hart toedraagt. Wellicht bevinden er zich veteranen binnen uw eigen organisatie en dat zou een goede reden zijn om de Stichting Goudse Veteranendag te ondersteunen.